Okna i drzwi aluminium - Ponzio NT 78 EI

System o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych

 • NT 78EI pozwala na wykonywanie jedno i dwuskrzydłowych drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz o różnych rozwiązaniach progowych
 • w systemie zastosowano przekładki termiczne o szerokości 35 mm
 • głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł wynosi 78 mm
 • system zapewnia również prosty montaż akcesoriów, co znacznie przyspiesza tworzenie konstrukcji
 • dzięki trzykomorowej budowie i dodatkowym elementom wzmacniającym, system pozwala na wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach

 • ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio
 • zlicowane skrzydła drzwi
 • wiele wariantów wykonania skrzydeł drzwiowych
 • możliwość wykonania konstrukcji dymoszczelnych
 • możliwość wykonania konstrukcji łukowych
 • dwa typy wkładów ogniochronnych: wkłady gipsowe oraz innowacyjne wkłady glinokrzemianowe
 • gięcie profili
 • zastosowanie wypełnień o grubości 8-42 mm