Fasady - Ponzio PF 152 EI

System ścian osłonowych słupowo-ryglowych PF 152 o odporności ogniowej

  • system otrzymał klasyfikację w zakresie odporności ogniowej ścian osłonowych w pełnej konfiguracji
  • po przeprowadzeniu badań przy nagrzewaniu od strony wewnętrznej i zewnętrznej, został zakwalifikowany do klasy EI 60 oraz EI 30
  • w systemie można wykonywać przeciwpożarowe ściany osłonowe z pasami międzykondygnacyjnymi przeszklonymi i nieprzeziernymi
  • jako wypełnienia przezroczyste mogą być stosowane szyby ogniochronne klasy EI 30 lub EI 60 (pojedyncze lub w zespoleniu) większości producentów dostępnych na rynku
  • wewnętrzne aluminiowe kształtowniki wzmacniające z wkładami ogniochronnymi wraz ze specjalnymi złączkami rygiel-słup zapewniają nośność konstrukcji w warunkach pożaru
  • taśmy pęczniejące chronią przekładki termiczne oraz uszczelniają połączenia pomiędzy konstrukcją a szybami lub innymi wypełnieniami nieprzezroczystymi, tworząc element o odporności i izolacyjności ogniowej
  • istnieje możliwość wykonywania konstrukcji fasadowych z drzwiami o odporności ogniowej, zarówno jedno jak i dwuskrzydłowymi